Read in: English

Curtain raiser

V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasw w Europie (MCPFE) ma miejsce dzisiaj, w warszawskim hotelu Sheraton. Ministrowie odpowiedzialni za lasy w Europie mają zatwierdzić Deklarację Ministerialną, a także dwie Rezolucje Warszawskie: Lasy, drewno i energia oraz Lasy i woda. Dokumenty te odnoszą się, miedzy innymi do roli lasw w łagodzeniu skutkw zmian klimatycznych, dostarczaniu energii, oraz wpływu gospodarki leśnej na ochronę jakości i zasobw wd. Ponadto ministrowie w specjalnych oświadczeniach odniosą się do aktualnych wydarzeń związanych z pożarami lasw oraz organizacją Paneuropejskiego Tygodnia Leśnego 2008. Treści dokumentw zostały uzgodnione w ramach odbywających się w tym roku Spotkań Ekspertw MCPFE.Konferencja Ministerialna stworzy też szansę otwartego dialogu europejskich ministrw odpowiedzialnych za sprawy lasw z przedstawicielami pozarządowych organizacji, naukowcami, przedsiębiorcami leśnymi oraz stowarzyszeniami skupiającymi właścicieli lasw prywatnych. W programie spotkania jest też sesja tematyczna i posterowa, na ktrej przedstawione zostaną najnowsze informacje na temat trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej na poziomie państw i regionu. Podczas konferencji przewidziana jest rwnież część terenowa wycieczka do Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka.

HISTORIA MCPFE

Ministerialny Proces Ochrony Lasw w Europie to forum wspłpracy politycznej na szczeblu ministerialnym, na rzecz ochrony i zrwnoważonego zagospodarowania lasw w Europie. Uczestnikami MCPFE jest 46 państw europejskich Wsplnoty Europejskiej oraz wspłpracujące w roli obserwatorw kraje i organizacje międzynarodowe. Działalność MCPFE wspiera sekretariat procesu Jednostka Łącznikowa (Liaison Unit) z siedzibą w Warszawie.

MCPFE 1: I Konferencja Ministerialna miała miejsce w Sztrasburgu we Francji, 18 grudnia 1990 r. Ze względu na wzrost zagrożeń dla lasw w Europie i potrzebę podjęcia działań bez względu na granice administracyjne konferencja zainicjowała naukową i techniczną wspłpracę na rzecz ochrony lasw. Podkreśliła także potrzebę praktycznego wykorzystania osiągnięć naukowych w podejmowaniu decyzji politycznych. Zatwierdzono wwczas Deklarację Generalną oraz sześć rezolucji wspierających działania w zakresie: monitorowania ekosystemw leśnych; ochrony zasobw genowych; zbierania informacji o pożarach lasw; gospodarki w lasach grskich; rozwoju badań nad fizjologią roślin w ramach sieci EUROSILVA oraz badań naukowych nad ekosystemami leśnymi.

MCPFE 2: II Konferencja Ministerialna została zorganizowana w Helsinkach w Finlandii. Była to dwudniowa konferencja, ktra trwała od 16 do 17 czerwca 1993 r. Na fundamencie Sztrasburskich Rezolucji oraz odnosząc się do decyzji dotyczących lasw, ktre zapadły w 1992 r., podczas Konferencji Organizacji Narodw Zjednoczonych Środowisko i Rozwj w Rio de Janeiro, w Brazylii, uczestnicy II MCPFE uchwalili Deklarację Generalną, oraz cztery rezolucje dotyczące: definicji i wytycznych trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w Europie; oglnych wytycznych dla ochrony biorżnorodności; rozwoju wspłpracy w zakresie leśnictwa z państwami w okresie transformacji gospodarczej; strategii procesu długoterminowej adaptacji lasw do zmian klimatycznych.

Następstwa Rezolucji Helsińskich: Podczas Spotkania Ekspertw dotyczącego kontynuacji postanowień Konferencji Helsińskiej, ktre odbyło się w Genewie, w Szwajcarii, w dniach 8-9 grudnia 1997 r., delegaci zatwierdzili Program Pracy dla ochrony i zwiększania biologicznej i krajobrazowej rżnorodności w ekosystemach leśnych na lata 1997-2000. Program powstał z inicjatywy MCPFE oraz Procesu Ministerialnego Środowisko dla Europy. W programie określono cele i działania na rzecz ochrony biologicznej rżnorodności, jako podstawowego elementu zrwnoważonej gospodarki leśnej.

MCPFE 3: III Konferencja Ministerialna miała miejsce w Lizbonie w Portugalii, w dniach 2-4 czerwca 1998 r. Podczas tej konferencji uwagę skupiono na społecznych i ekonomicznych aspektach zrwnoważonej gospodarki leśnej. Uczestnicy ocenili postępy wdrażania rezolucji przyjętych na spotkaniu w Helsinkach. Zatwierdzono Deklarację Generalną oraz dwie rezolucje dotyczące: powiązań między leśnictwem i społeczeństwem; Paneuropejskich kryteriw i wskaźnikw oraz wytycznych dla poziomu operacyjnego dla trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w Europie.

Następstwa Rezolucji Lizbońskich: Na Spotkaniu Ekspertw w Wiedniu, w dniach 28-29 października 1999 r. kontynuowano dyskusję dotyczącą zagadnień z Lizbony. Uczestnicy zatwierdzili Program Pracy MCPFE na lata 1999-2003, w ktrym znalazły się kluczowe tematy oraz konkretne działania na rzecz wdrażania postanowień MCPFE.

MCPFE 4: IV Konferencja Ministerialna została zorganizowana w dniach 28-30 kwietnia 2003 r. w Wiedniu. Uczestnicy konferencji podpisali Wiedeńską Deklarację Lasy Europejskie - wsplne korzyści, wsplna odpowiedzialność. Ustanowiono także pięć rezolucji, w ktrych jest mowa o: wspłpracy międzysektorowej, wzmacnianiu potencjału ekonomicznego leśnictwa, społecznym i kulturowym wymiarze leśnictwa, rżnorodności biologicznej a także zmianach klimatycznych w aspektach trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w Europie.

Następstwa Rezolucji Wiedeńskich: Kolejne Spotkanie Ekspertw przyjęło Program Pracy MCPFE dla realizacji postanowień IV Konferencji Ministerialnej na okres 2003-2007. W Programie uwzględniono ponad 30 zadań do realizacji na poziomie paneuropejskim.

Przygotowania do MCPFE 5: w ramach przygotowań odbyły się w Warszawie dwa Spotkania Ekspertw MCPFE, w dniach 5-6 czerwca oraz 3-4 września 2007 r. Podczas obrad podsumowano trzy wcześniejsze spotkania robocze z 2007 r. oraz ustalono treść rezolucji, ktre mają być przedstawione do akceptacji ministrw podczas MCPFE 5. Ostateczne wersje dokumentw do podpisania podczas Konferencji Warszawskiej to: Deklaracja Ministerialna oraz dwie Rezolucje Warszawskie: Lasy, drewno i energia i Lasy i woda.

SPOTKANIA MIĘDZYKONFERENCYJNE

Sidma Sesja Narodw Zjednoczonych na temat Lasw: (UNFF 7) miała miejsce w dniach 16-27 kwietnia 2007 r., w głwnej siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Po dwch tygodniach trudnych negocjacji, delegaci przyjęli niewiążący prawnie dokument dotyczący wszystkich typw lasu oraz Wieloletni Program Pracy na lata 2007-2015. Ponadto uczestniczy sesji brali udział w dwch panelach dyskusyjnych na temat partnerstwa dla lasw oraz przygotowań do Międzynarodowego Roku Lasw w 2011r.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT POZYSKIWANIA BIOENERGII Z SUROWCW DRZEWNYCH: Konferencja, ktrej gospodarzami byli FAO oraz Międzynarodowa Organizacja Tropikalnego Surowca Drzewnego (ITTO) odbyła się w dniach 17-19 maja 2007 r. w Hanowerze w Niemczech. Około 90 uczestnikw dyskutowało na temat możliwości wykorzystania pozostałości po przerbce surowca drzewnego oraz udziału plantacji drzewnych i surowca drzewnego w dostarczaniu energii odnawialnej. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o wsparciu społeczności międzynarodowych dla rozwoju wydajnego i ekonomicznie efektywnego sposobu produkcji bioenergii na bazie surowcw drzewnych z lasw krajw tropikalnych. Stwierdzono rwnież, że tego typu sektor powinien rozwijać się na fundamencie założeń trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej.

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH UE NA TEMAT WYCENY I METOD KOMPENSACJI UBOCZNYCH PRODUKTW UŻYTKOWANIA LASU: Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej miało miejsce 28 czerwca 2007 r. w Brukseli. Celem spotkania była dyskusja nad realizacją trzeciego punktu Leśnego Planu Działań Unii Europejskiej na lata 2007-2011 (dot. wymiany doświadczeń w zakresie wyceny niedrzewnych produktw i usług leśnych). Uczestnicy przedyskutowali, m.in. najnowocześniejsze metody wyceny i możliwości tworzenia nowych rynkw zbytu dla niedrzewnych surowcw oraz usług w tym zakresie. Omwiono także sposoby uwzględnienia tych zagadnień w programach rozwoju terenw wiejskich.

EUROPEJSKI KONGRES IUFRO LASY I LEŚNICTWO W KONTEKŚCIE ROZWOJU TERENW WIEJSKICH: Kongres odbył się 6-7 września 2007 r. w Warszawie. Uczestnicy dyskutowali na temat roli lasw w rozwoju terenw wiejskich. Skupiono się na znaczeniu badań, ktre są fundamentem dla rozwoju leśnictwa i terenw wiejskich oraz dla planowania i zarządzania naturalnymi surowcami. Kongres obejmował cztery sesje: działania wspierające rozwj terenw wiejskich; rozwj leśnictwa i terenw wiejskich w świetle zmian globalnych; społeczne aspekty lasw i leśnictwa; ekonomiczna rola lasw w rozwoju obszarw wiejskich

SZSTA MINISTERIALNA KONFERENCJA ŚRODOWISKO DLA EUROPY: Spotkanie odbyło się w dniach 10-12 października 2007 r. w Belgradzie w Serbii. Brało w nim udział ponad 1000 delegatw z ponad 50 krajw. W trakcie spotkania uczestnicy rozważali przyszłość wielostronnego procesu Środowisko dla Europy oraz tematy dotyczące: oceny realizacji zobowiązań i stanu środowiska; wdrażania wielostronnych porozumień środowiskowych; postanowień Ekonomicznej Komisji Narodw Zjednoczonych dla Europy dotyczących działań środowiskowych. Poruszono rwnież kwestie edukacji w zrwnoważonym rozwoju; biorżnorodności; perspektyw południowo-wschodniej Europy; polityki środowiskowej i konkurencji międzynarodowej; finansw i partnerstwa w sektorze środowiskowym. Wnioski z konferencji zawarto w Deklaracji Ministerialnej na temat przyszłości procesu Środowisko dla Europy oraz Ministerialnym Oświadczeniu na temat edukacji na rzecz zrwnoważonego rozwoju i biorżnorodności.

CODZIENNE SPRAWOZDANIA ORAZ PODSUMOWANIE MCPFE 5 NA STRONACH INTERNETOWYCH: Codziennie będą umieszczane relacje internetowe z MCPFE 5 na stronie: http://enb.iisd.org/crs/mcpfe5. Podsumowanie z V Konferencji Ministerialnej będzie dostępne pod tym samym adresem w sobotę, 10 listopada.

Further information

Participants

National governments
US
UK
Negotiating blocs
European Union

Tags